Српски|Shqip|

Konkurs

KonkursLajme

KONKURS PUBLIK për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit në Drejtoratin për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

Në përputheshmëri me Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në administratën komunale të...

27/10/2017

Read More

Konkurs

Konkurs publik për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar.

Konkurs publik për plotësimin e vendeve të punës në kohë të pacaktuar dhe atë : Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik...

10/10/2017

Read More