Српски|Shqip|

KonkursLajmeLajme

NDARJA E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT E STUDIMEVE THEMELORE DHE MASTER 2018/2019 -DOKUMENT

Pagesa e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e studimeve themelore dhe master për vitin akademik 2018/2019, do të filloi...

02/04/2019

Read More

Kuvendi

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e parë të Kuvendit komunal të Bujanocit për të hënën, 11.03.2019

Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr: 06-04/19 Më:05.03.2019. B u j a n o c   Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

07/03/2019

Read More

KonkursLajmeLajme

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e...

06/03/2019

Read More

KonkursLajmeLajme

Lista preliminare e ndihmës së studentëve për vitin 2019

Në bazë të nenit 10 të Rregullores mbi ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për student nga territori i Komunës së...

01/03/2019

Read More

EkzekutiviLajmeLajme

BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019

Në bazë të nenit 43. të Ligjit mbi sistemin buxhetorë (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,...

27/02/2019

Read More

KonkursLajmeLajme

Thirrje Publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019

Në bazë të nenit 15,17,18 dhe 19. të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe...

26/02/2019

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për...

06/02/2019

Read More

EkzekutiviKonkursLajmeLajme

Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët e Komunës së Bujanocit, në studime themelore dhe master, për vitin akademik 2018/19

Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit, shpall: Konkurs për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për...

04/01/2019

Read More