Српски|Shqip|

Ekzekutivi

PLOTËSIM NDRYSHIMI I RREGULLORËS PËR BASHKËFINANCIMIN E MASAVE PËR REHABILITIMIN ENERGJETIKË

Në bazë të nenit 20, paragrafi 1, pika 8 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 129/07 …....

03/05/2023

Read More

Lajme

Lista përfundimtare e nxënësve përfitues të ndihmës së njëhershme financiare për maujt shkurt, mars dhe prill 2023

Është shpallur lista përfundimtare e nxënësve të shkollave të mesme të komunës së Bujanocit të cilët kanë përfituar ndihmë...

28/04/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e shtatë e Këshillit Komunal për datë 28.04.2023

Konvokohet seanca e shtatë e Këshillit Komunal të komunës së Bujanocit me datë 28.04.2023 (e premte). Seanca do të mbahet në...

27/04/2023

Read More

Lajme

Konkurs Publik për financimin e programeve dhe projekteve vjetore nga fusha e kulturës

Komisioni për vlerësimin e programeve dhe projekteve në fushën e kulturës së Komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur më...

25/04/2023

Read More

Lajme

Lista preliminare e nxënësve të shkollave të mesme nga territori i komunës së Bujanocit të cilët kanë fituar ndihmë financiare të njëhershme për udhëtim shpenzimet për shkurt, mars dhe prill 2023

Komuna e Bujanocit ka shpalle listen preliminare te nxënësve të shkollave të mesme nga territori i komunës së Bujanocit të cilët...

11/04/2023

Read More

Lajme

KONKLUZION mbi shitjen publike

  Me kërkesë të përmbaruesit Aleksndar Nikoliq, publikojmë KOKLUZIONIN për shtijen publike me numër II 1148/19 të datës...

24/03/2023

Read More

Lajme

KONKURS PËR NDARJEN E МЈЕТEVE PËR BURSAT E STUDENTËVE

Në bazë të Vendimit të Shërbimit të Trupit koordinues të Qeverisë së Republikës së Serbisë për Preshevë, Bujanoc dhe...

22/03/2023

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e parë e Kuvendit Komunal të Bujanocit me datë 20.03.2023

Kryetari i KK të Bujanocit ka konvokuar seancën e parë të rregullt të Kuvendit komunal për vitin 2023 më datë 20.03.2023 (e...

17/03/2023

Read More

Lajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË FITUAR NDIHMË TË NJËJERSHME FINACIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën përfundimtare të studentëve që kanë...

16/03/2023

Read More

Lajme

Konkurs publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve

Komisioni për shoqata të qytetarëve i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 08.03.2023 shpallë Konkurs publik për...

09/03/2023

Read More