Српски|Shqip|

Lajme

Konvokohet seanca e dhjetë e Këshillit komunal më datë 24.12.2020

Konvokohet seanca e dhjetë e Këshillit komunal të komunës së Bujanocit më datë 24.12.2020 prej orës 09.00. Propozohet ky rend i...

23/12/2020

Read More

Lajme

Njoftim – Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton qytetarët se Qeveria e Republikës së Serbisë ka miratuar masa...

22/12/2020

Read More

Lajme

Shpallet lista e pëfituesve për personat me nevoja të veçanta

Komisioni për ndarjen e mjeteve financiare për personat me nevoja të veçanta për komunën e Bujanocit ka shpallë listën e...

18/12/2020

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e nëntë e Këshillit komunal më datë 15.12.2020

Në bazë të nenit 35.të Vendimit mbi Këshillin Komunal të komunës së Bujanocit (‘’Fletorja zyrtare për rrethin e...

14/12/2020

Read More

Lajme

KONKURS MBI NDARJEN E MJETEVE FINANCIARE PËR PERSONAT ME NEVOJA TË VEÇANTA NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT

Në bazë të Vendimit mbi të drejtat nga fusha e mbrojtjes sociale në territorin e komunës Bujanocit numër: 02-208/16-03, të datës...

09/12/2020

Read More

Lajme

Rang lista përfundimtare e përfituesve të bursave nga Trupi Koordinues

Rang lista përfundimtare e përfizuesve të bursave nga Trupi Koordinues Stipendije Koordinaciono telo 2020...

09/12/2020

Read More

Lajme

Qeveria Zvicërane përkrah forcimin e barazisë gjinore në 28 komuna dhe qytete në Serbi, në mesin e tyre edhe Bujanocin

Zyra për Zhvillim Ekonomik Lokal në komunën e Bujanocit përmes programit SWISS PRO është përfituese e një projekti në vlerë prej...

07/12/2020

Read More

Lajme

Konvokohet seanca e tetë e Këshillit komunal për datën 08.12.2020

Kryetari i Këshillit komunal konvokon seancën e tetë të Këshillit komunal të komunës së Bujanocit me datë 08.12.2020 (e martë)....

07/12/2020

Read More

Lajme

KONKURS PËR DHËNIEN ME QIRA DHE NË SHFRYTËZIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE NË KOMUNËN E BUJANOCIT

Në bazë të nenit 64, paragrafi 3. të Ligjit mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtate e RS “, nr.62/06, 65/08-ligji tj., 41/09,...

07/12/2020

Read More