Српски|Shqip|

Vendimi mbi ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për ndarje të mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit

08/12/2022

Këshilli për punësim i komunës së Bujanocit më datë 06.12.2022 bie Vendim mbi ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për ndarjen e mjeteve me qëllim të realizimit të masave të politikës aktive të punësimit përmes shpalljes se Thirrjes së pestë publike për realizimin e programit të praktikës profesionale në vitin 2022/2023

Vendimi mbi ndryshimet

Last modified: 08/12/2022

Comments are closed.