Српски|Shqip|

Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave të qytetarëve për vitin 2022

24/06/2022

Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në bazë të propozimit të Komisionit për vlerësimin e programeve dhe projekteve nga sfera e shoqatave të qytetarëve në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më 24.06.2022, solli Vendim për financimin e programeve dhe projekteve vjetore të organizatave të qytetarëve për vitin 2022 në teritorin e komunës së Bujanocit, edhe atë:

Vendimi per OJQ

Last modified: 24/06/2022

Comments are closed.