Српски|Shqip|

THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANSIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT.

15/11/2021

Në bazë të Vendimit të Shërbimit Trupit Koordinues të Qeverisë së RS për Komunat Preshevë,Bujanoc dhe Medvegjë, Nr.100-412-03-00056-1/2021, datë 03.11.2021, Komisioni për zgjedhjen  e  ndihmës të njëhershme- sociale, me qëllim për të mbuluar një pjesë të shpenzimeve të transportit, për nxënësit e shkollës së mesme në territorin e komunës së Bujanocit, shpall THIRJE PUBLIKE PËR NDARJEN E MJETEVE FINANSIARE NDIHMA TË NJËHERSHME, PËR TË MBULUAR NJË PJESË TË SHPENZIMEVE TË TRANSPORTIT, PËR NXËNËSIT E SHKOLLËS SË MESME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOCIT.

јавни позив – Thirja publike

Last modified: 15/11/2021

Comments are closed.