Српски|Shqip|

Shpallje publike mbi dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit

27/06/2022

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datë 24.06.2022, shpallë Shpallje publike mbi dhënien me qira të pasurive të paluajtëshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit.

Shpallje Publike

Last modified: 27/06/2022

Comments are closed.