Српски|Shqip|

Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objeteve të vogla montuese

20/06/2023

Komisioni për zbatimin e procedurës për dhënien me qira të pasurive të palujatshme në pronësi publike të komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 20.06.2023 shpallë Shpallje publike mbi dhënien me qira të hapësirave publike me qëllim të vendosjes së objeteve të vogla montuese.

ЈАВНИ ОГЛАС 462-2-2023

Last modified: 20/06/2023

Comments are closed.