Српски|Shqip|

Shpallet vendimi për ndarjen e subvencioneve për ndërmarrjet ekonomike dhe Start Up bizneset

28/10/2021

Komisioni për ndarjen e mjeteve për subvencionimin e projekteve të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësisë ka shpallur Vendimin për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve të cilët kanë tendenca për rritje dhe bashkëfinancimin e bizneseve fillestare në vitin 2021 në komunën e Bujanocit.

Kundër këtij vendimi është e lejuar ankesa në Këshillin Komunal në afat prej 8 ditëve nga dita e shpalljes së këtij vendimi.

Aplikuesit të cilët janë të radhitur më poshtë janë përfitues të mjeteve në vler prej 150.000.00 dinarë.

Odluka za postojece firme 2021 – Vendimi per firmat ekzistuese 2021

Odluka – Start-UP 2021 – Vendimi Start UP 2021

Last modified: 28/10/2021

Comments are closed.