Српски|Shqip|

Njoftim nga Ministria e Shëndetësisë

19/03/2021

Kufizimi i orarit të punës, si masat medicinale, epidemiologjike dhe preventive kanë të bëjnë me personat juridik dhe sipërmarrësit të cilët veprimtarinë e tyre e ushtrojnë në objekte të cilat nuk janë të sigurta  në kuptimin e mbrojtjes së banorëve nga sëmundjet ngjitëse, ose kur natyre e veprimtarisë është e tillë që nënkupton kontakte të pasigurta mes njerëzve (psh.sallonet e kozmetikës, restorantet, etj.)

Dopis JLS, MDULS, min zdravlja, sanitarna inspekcija – cvecare

Last modified: 19/03/2021

Comments are closed.