Српски|Shqip|

Konluzion i Shtabit për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit

20/11/2020

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit në pajtim me sugjerimet e Shtabit Republikan të Krizave të Republikës së Serbisë dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, në seancën e mbajtur më 20.11.2020 ka aprovuar këtë Konkluzion:

Zakljucak – Konkluzion

Last modified: 20/11/2020

Comments are closed.