Српски|Shqip|

KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve dhe Start Up bizneseve në komunën e Bujanocit për vitin 2022

11/05/2022

Në bazë të nenit 6. Të vendimit për buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2021 (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 21/21), dhe Rregullorës për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve(Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit, nr: 02-47/22-03 të datës 01.04.2022, Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësis lokale në Komunën e Bujanocit për vitin 2022 më datën 11.05.2022,Shpallë dy konkurse publike: KONKURS PUBLIK për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve dhe Start Up bizneseve në komunën e Bujanocit për vitin 2022.

Dokumentacioni i nevojshëm për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve :

TEKST – JAVNI POZIV – ZA MALI – SREDNJI I PREDUZETNIKA

Obrazac-1-prijava-predloga-projekta-za-2022

Obrazac-2-Izjava-o-saglasnosti-sa-uslovima-poziva-2022

Obrazac-3-Obrazac-troskova-2022

Obrazac-4-prijava-radnika-1-2022

Dokumentacioni i nevojshëm për Start Up bizneset:

TEKST JAVNI POZIV – START-UP

Obrazac-1-Prijava-sa-biznis-planom-za-dodelu-bezpovratna-sdredstava-START-UP-2022

Obrazac-2-Izjava-o-prihvatanju-uslova-2022

Obrazac-3-Izjava-da-u-prethodnim-12-meseci-nisu-imali-registrovanu-delatnost – 2022

 

Last modified: 11/05/2022

Comments are closed.