Српски|Shqip|

Administrata

Administrata

KONKURS PUBLIK – për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

07/02/2023

Read More