Српски|Shqip|

Aktvendim mbi emërimin e anëtarëve të komisionit për vlerësimin e projekteve nga fusha e informimit

03/07/2023

Këshilli komunal i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 30.06.2023, miratoi aktvendimin mbi emërimin e anëtarëve të komisionit profesional për vlerësimin e projekteve sipas Thirrjes publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në teritorin e komunës së Bujanocit për vitin 2023.

Resenje – Aktvendim mediat

Last modified: 03/07/2023

Comments are closed.