Српски|Shqip|

Аktvendim mbi plotësimin e vendeve të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit

01/02/2023

Аktvendim mbi plotësimin e vendeve të punës së zyrtarit dhe shërbyesve nëpërmjet konkursit publik në Administratën komunale të Bujanocit.

Resenje – aktvendim

Last modified: 01/02/2023

Comments are closed.