Српски|Shqip|

vhiski Author

Ekzekutivi

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së...

13/05/2022

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More

EkzekutiviLajmeShtabi i Kirzave

Ndalohet ndezja e zjarreve në ambiente të hapura

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton se ndalohet rreptësisht ndezja e zjarreve në ambiente të...

26/07/2021

Read More

Lajme

PROPOZIM AKTVENDIME – Për ndarjen e mjeteve stimuluese sipas Konkursit nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2021.

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA E SERBISË     OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ   ...

06/07/2021

Read More

LajmeShtabi i Kirzave

V E N D I M – MBI HEQJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA E BUJANOCIT Број –...

11/06/2021

Read More

KonkursLajme

Zgjatja e afatit në konkursin për alokimin e fondeve stimuluese nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2021.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More

Lajme

Njoftim i rëndësishëm për qytetarët dhe objektet hotelerike

Njoftohen qytetarët dhe pronarët e objekteve hoteliere se nga e premta 14.05.2021 orari i punës për objektet hoteliere do të jetë...

12/05/2021

Read More

Ekzekutivi

Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e dytë të jashtëzakonshme të mbajtur...

12/01/2021

Read More