Српски|Shqip|

vhiski Author

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

Lajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË FITUAR NDIHMË TË NJËJERSHME FINACIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën përfundimtare të studentëve që kanë...

16/03/2023

Read More

Administrata

KONKURS PUBLIK – për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

07/02/2023

Read More

Ekzekutivi

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së...

13/05/2022

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More

EkzekutiviLajmeShtabi i Kirzave

Ndalohet ndezja e zjarreve në ambiente të hapura

Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit njofton se ndalohet rreptësisht ndezja e zjarreve në ambiente të...

26/07/2021

Read More

Lajme

PROPOZIM AKTVENDIME – Për ndarjen e mjeteve stimuluese sipas Konkursit nga programi mbështetës për zbatimin e politikës bujqësore dhe politikën e zhvillimit rural të komunës së Bujanocit në vitin 2021.

    РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA E SERBISË     OПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ   ...

06/07/2021

Read More