Српски|Shqip|

vhiski Author

Lajme

Propozim Aktvendimi : Per ndarjen e mjeteve stimuluese sipas konkursit nga Programi mveshtetes per zbatimin e politikes bujqesore dhe politiken e zhvillimit rural te komunes se Bujanocit ne vitin 2023

Propozim Aktvendimi : Per ndarjen e mjeteve stimuluese sipas konkursit nga Programi mveshtetes per zbatimin e politikes bujqesore dhe...

13/10/2023

Read More

Konkurs publikLajme

THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR REGJISTRUES

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ THIRRJE PUBLIKE PËR APLIKIMIN E...

15/08/2023

Read More

Lajme

BujqësiKonkurs

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2023

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT...

26/05/2023

Read More

KonkursKonkurs publik

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e Bujanocit , për vitin 2023

Konkurs publik / për bashkëfinancimin e projeketeve prodhimin e përmbatjeve mediale në fushën e informimit publik në Komunën e...

18/05/2023

Read More

Lajme

LISTA PËRFUNDIMTARE E STUDENTËVE TË CILËT KANË FITUAR NDIHMË TË NJËJERSHME FINACIARE

Komisioni për ndarjen e ndihmës së njëhershme financiare për studentët ka shpallur listën përfundimtare të studentëve që kanë...

16/03/2023

Read More

Administrata

KONKURS PUBLIK – për plotësimin e vendeve të punës në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

07/02/2023

Read More

EkzekutiviLajme

Ekzekutivi

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Konkurs Publik – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së...

13/05/2022

Read More

Konkurs

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit

Aktvendim mbi plotësimin e vendit të punës së zyrtarit nëpërmjet konkurist publik në Adminstratën komunale të Bujanocit  ...

21/12/2021

Read More