Српски|Shqip|

vhiski Author

Ekzekutivi

Vendimi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme

Me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës së Bujanocit, në seancën e dytë të jashtëzakonshme të mbajtur...

12/01/2021

Read More

Lajme

Rangë lista preliminare e nxënësve të shkollave të mesme në komunën e Bujanocit të cilët kanë fituar bursën për vitin shkollor 2020/2021 në konkursin e Shërbimit të Trupit Koordinues.

Rangë lista preliminare e nxënësve të shkollave të mesme në komunën e Bujanocit të cilët kanë  fituar bursën për vitin...

26/11/2020

Read More

Kuvendi

KKZ Bujanoc ka shpallur këto lista zgjedhore për zgjedhjet lokale 2020

1. Демократска Партија – Др Сц Нагип Арифи 2. Александар Вучић – За нашу...

12/05/2020

Read More

Lajme

NJOFTIM nga Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës Bujanocit

Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës Bujanocit e formuar me aktvendim të Këshillit komunal i komunës Bujanocit...

12/06/2019

Read More

Lajme

KONKURS PUBLIK – për financimin e programeve vjetore dhe projekteve të organizatave sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për...

06/02/2019

Read More

Lajme

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2018

KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE NGA PROGRAMI PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË...

12/07/2018

Read More

Lajme

Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji.

Seancën SOLEMNE të Kuvendit komunal të Bujanocit për 09.05.2018 (e mërkurë), me rastin e ditës së Komunës së Bujanocit 9 Maji....

04/05/2018

Read More

KuvendiLajme

V E N D I M – Mbi Shpalljen e zgjedhjeve për zgjedhjen e anëtarve të Bashkësisë lokale në Tërnoc Komua e Bujanocit.

Në mbështetje të nenit 38. alinea 1. Pika 1. dhe neni 74 të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07 dhe...

28/03/2018

Read More

Konkurs

KONKURS PUBLIK për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës.

Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e...

08/03/2018

Read More