Српски|Shqip|

FTESË PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR INSTRUKTORË NË REGJISTRIMIN E POPULLSISË, FAMILJEVE DHE BANESAVE NË VITIN 2022

24/06/2022

Zyra Republikane e Statistikave publikon FTESË PUBLIKE PËR APLIKIMIN E KANDIDATËVE PËR INSTRUKTORË NË REGJISTRIMIN E POPULLSISË, FAMILJEVE DHE BANESAVE NË VITIN 2022.

Qytetarët e interesuar për të punuar në Regjistrim si instruktorë, ftohen të plotësojnë aplikimin elektronik në faqen e Entit, www.stat.gov.rs në periudhën nga data 24 qershor (nga ora 9:00) deri më 3 korrik 2022 (deri në datën 20:00) ose popis2022.stat.gov.rs.

Kushtet e përgjithshme që kandidati duhet të plotësojë:

► nënshtetësia e Republikës së Serbisë;

► vendbanim i përhershëm ose i regjistruar në Republikën e Serbisë;

► të paktën 18 vjeç në momentin e plotësimit të aplikimit;

► të ketë të paktën katër vjet arsim të mesëm;

► që kandidati të mos jetë dënuar, të mos ketë filluar hetime ndaj tij ose të mos ketë filluar procedim penal ndaj tij.

Kushtet e veçanta që kandidati duhet të plotësojë:

► aftësi kompjuterike (MS Office, internet) – është planifikuar testimi i kandidatëve;

► mundësia e përdorimit të kompjuterit tuaj dhe aksesit në internet gjatë periudhës së angazhimit.

Informacione më të detajuara mbi detyrat dhe procedurat e instruktorit për përzgjedhjen e kandidatëve gjenden në faqet e internetit të Institutit, si dhe në linkun më poshtë:

ALB_Javni Poziv Instruktori_Sa Zadacima

Last modified: 24/06/2022

Comments are closed.