Српски|Shqip|

Важне акти

З А Х Т Е В – за приступ информацији од јавног значаја

О Д Л У К У О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗА 2018

О Д Л У К У О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

О Д Л У К У О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КРИТЕРИЈУМИMA И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ

О Д Л У К У О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Odluku O utvrĎivanju visine otpremnine zaposlenih u organima i službama lokalne uprave, lokalne samouprave, javnim preduzećama i službama čiji je osnivač Opština Bujanovac

Comments are closed.