Српски|Shqip|

Kоментари

  Службени мејљови

  Postimet e Fundit

  Banner

  Evropski Progres

  Поштовани грађани,

  Привилегија је бити Вам на услузи.
  Заједно ћемо постићи наше циљеве!

  AdministrataOJQБестиконкурси

  Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

  Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

  07/02/2019

  Read More

  AdministrataLajmeБести

  Обавештење – Informatë

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC...

  06/02/2019

  Read More

  Lajme

  JAVNI KONKURS za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

  Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu finansiranja, kriterijumima i postupku dodele sredstava sportskim organizacijama u opštini...

  05/02/2019

  Read More

  Више вести

  Вести

  AdministrataOJQБестиконкурси

  Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

  Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

  07/02/2019

  Read More

  AdministrataLajmeБести

  Обавештење – Informatë

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC...

  06/02/2019

  Read More

  LajmeБестиконкурси

  AdministrataLajmeБести

  Позив на јавну расправу о Предлогу одлуке о буџету општине Бујановац за 2019. Годину.

  Поштовани, У складу са чланом 40. Став 1. Закона о изменама и допунама Закона о...

  17/12/2018

  Read More

  AdministrataБестиИзвршна власт

  Бестиконкурси

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салиху сазива шесту седницу СО Бујановца за 22 октобар, 2018.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-23 /18 Дана:17.10.2018 Бујановац...

  21/10/2018

  Read More

  Бести

  SPISAK OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU

  SPISAK – REGJISTRI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU...

  24/09/2018

  Read More

  Kоментари

   Службени мејљови

   Postimet e Fundit

   Banner

   Evropski Progres