Српски|Shqip|

Транспарентност

UNOPS

Evropski Progres

Vaksine Covid19

Search

Kоментари

  Службени мејљови

  Транспарентност

  UNOPS

  Evropski Progres

  Vaksine Covid19

  Search

  Kоментари

   Службени мејљови

   Поштовани грађани,

   Привилегија је бити Вам на услузи.
   Заједно ћемо постићи наше циљеве!

   Bести Од свих категорија

   Бестиконкурси

   РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

   На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

   13/06/2024

   Read More

   Бестиконкурси

   Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

   На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

   03/06/2024

   Read More

   Бестиконкурси

   Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

   Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

   27/05/2024

   Read More

   Бести

   ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2024. годину

   На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту(„Службени...

   14/05/2024

   Read More

   Више вести

   Kонкурси Kонкурси

   Бестиконкурси

   РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

   На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

   13/06/2024

   Read More

   Бестиконкурси

   Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

   На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

   03/06/2024

   Read More

   Бестиконкурси

   Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

   Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

   27/05/2024

   Read More

   Бестиконкурси

   KONAČNI SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

   Predsednik komisije za dodelu jednokratne novčane pomoći studentima objavila konačnu ranglistu studenata koji su dobili jednokratnu...

   15/04/2024

   Read More

   Више од Конкурси

   Enver Ramadani

   Прецедник Скуpштине

   Скупштина

   Скупстина

   Resenje o produzenju mandata privremenog organa u JP Komunalac Bujanovac – Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit te organit te...

   22/11/2023

   Read More

   Скупстина

   Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак)

   Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак). Седниц ће се...

   30/06/2023

   Read More

   Скупстина

   Сазива се прва седница Скупштине Општине Бујановац за 20.03.2023

   Председник СО Бујановац сазива прву редовну седницу Скупштине Општине...

   17/03/2023

   Read More

   Скупстина

   Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

   Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП...

   19/05/2021

   Read More

   Скупстина

   РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

   На основу чл. 29. став 4. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

   08/08/2020

   Read More

   Скупстина

   РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

   На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

   08/08/2020

   Read More

   Скупстина

   РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

   На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

   08/08/2020

   Read More

   БестиСкупстина

   Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак – 30 децембра, 2019.године

   Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-36/19 Дана:27.12.2019 Бујановац...

   29/12/2019

   Read More

   LajmeСкупстина

   Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Сукпштине Општине Бујановац за 23 децембар, 2019.године

   Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-34/19 Дана:20.12.2019 Бујановац...

   20/12/2019

   Read More

   БестиСкупстина

   Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

   Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

   01/11/2019

   Read More

   Више од Скупжтине

   Транспарентност

   UNOPS

   Evropski Progres

   Vaksine Covid19

   Search

   Kоментари

    Службени мејљови