Српски|Shqip|

Search

Kоментари

  Службени мејљови

  Postimet e Fundit

  Evropski Progres

  Këshilli i Europës

  Mundësuar nga Këshilli i Europes

  Поштовани грађани,

  Привилегија је бити Вам на услузи.
  Заједно ћемо постићи наше циљеве!

  Bести Kонкурси

  Lajme

  Konvokohet seanca e tretë e Këshillit Komunal të Bujanocit me datën 09.09.2020

  Kryetari i komunës së Bujanocit konvokon seancën e tretë të Këshillit Komunal të Komunës së Bujanocit me datën 09.09.2020. Seanca...

  08/09/2020

  Read More

  Бести

  Сазива се трећа седница општинског већа општине Бујановац за 09.09.2020 год.

  Председник општине Бујановац сазива трећу седницу општинског већа општине...

  08/09/2020

  Read More

  Lajme

  FTESË PUBLIKE PËR TA DËSHMUAR TË DREJTËN E PËRPARËSISË SË QIRASË NË TOKËN BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

  Në pajtim me Ligjin mbi token bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/15, 80/17 dhe 95/18...

  08/09/2020

  Read More

  Lajme

  FTESË PUBLIKE PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS SË SHFRYTËZIMIT PA KOMPENSIM TË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI SHTETËRORE NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2021

  Në pajtim me Ligjin mbi token bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/15, 80/17 dhe...

  08/09/2020

  Read More

  Вести

  Бести

  Сазива се трећа седница општинског већа општине Бујановац за 09.09.2020 год.

  Председник општине Бујановац сазива трећу седницу општинског већа општине...

  08/09/2020

  Read More

  Бести

  Бести

  Бести

  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2020. годину

                   На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту...

  04/09/2020

  Read More

  Бести

  Бести

  Сазива се седница Општинског већа општине Бујановац за 28.08.2020 год.

  Председник општине Бујановац Нагип Арифи сазива другу седницу Општинског...

  27/08/2020

  Read More

  Бести

  Бести

  Штаб за ванредне ситуације донео је закључак за нове заштитне мере од Ковид 19

  На основу Извештаја Дома здравља Бујановац о епидемиолошкој ситуацији на...

  21/08/2020

  Read More

  Search

  Kоментари

   Службени мејљови

   Postimet e Fundit

   Evropski Progres

   Këshilli i Europës

   Mundësuar nga Këshilli i Europes