Српски|Shqip|

Search

Kоментари

  Службени мејљови

  Postimet e Fundit

  Evropski Progres

  Këshilli i Europës

  Mundësuar nga Këshilli i Europes

  Поштовани грађани,

  Привилегија је бити Вам на услузи.
  Заједно ћемо постићи наше циљеве!

  Bести Kонкурси

  AdministrataБестиконкурси

  КОНКУРС О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА – KONKURS PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT

  Комисија Општинског већа Општине Бујановац Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit...

  11/01/2020

  Read More

  KuvendiLajme

  Kryetari Adnan Salihi konvokon seancë e nëntë të Asamblesë komunale të Bujanocit për ditën e hënë – 30 dhjetor

  Republika e Serbisë KUVENDI KOMUNAL BUJANOC Nr:06-36/19 Më:27.12.2019. B u j a n o c Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi...

  29/12/2019

  Read More

  Ekzekutivi

  Diskutimi publik mbi planifikimin e Buxhetit për vitin 2020 të Komunës së Bujanocit i cili parashihet të jetë mbi 1 miliard dinarë

  Buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2020, sipas gjitha gjasave do të jetë mbi 1 miliardë dinarë. 30 milion dinarë për...

  21/12/2019

  Read More

  Bести Од свих категорија

  AdministrataБестиконкурси

  КОНКУРС О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА – KONKURS PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT

  Комисија Општинског већа Општине Бујановац Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit...

  11/01/2020

  Read More

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

  01/11/2019

  Read More

  Више вести

  Вести

  AdministrataБестиконкурси

  КОНКУРС О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА – KONKURS PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT

  Комисија Општинског већа Општине Бујановац Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit...

  11/01/2020

  Read More

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак – 30 децембра, 2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-36/19 Дана:27.12.2019 Бујановац...

  29/12/2019

  Read More

  БестиСкупстина

  Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

  01/11/2019

  Read More

  AdministrataOJQБестиконкурси

  ODLUKA o finansiranju programa i projekata društvenih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bujanovac

  Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2019 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

  26/08/2019

  Read More

  AdministrataБести

  Бестиконкурси

  Бестиконкурси

  ЗАКЉУЧЦИ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНЕТЕСА У ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ

  На расписани Јавни позив од 03. 04. 2019. године, укупно је стигло 38 пројеката. Од...

  08/08/2019

  Read More

  AdministrataБестиконкурси

  Search

  Kоментари

   Службени мејљови

   Postimet e Fundit

   Evropski Progres

   Këshilli i Europës

   Mundësuar nga Këshilli i Europes