Српски|Shqip|

Поштовани грађани,

Привилегија је бити Вам на услузи.
Заједно ћемо постићи наше циљеве!

Bести Од свих категорија

Бестиконкурси

Предлог прелиминарне листе за избор корисника за доделу социјалних станова

Na osnovu člana 90. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“, br 104/2016 i 9/2020 – dr.zakon), član 13. stav 3....

13/02/2024

Read More

UrbanizamБести

JAVNU PREZENTACIJU – Urbanističkog projekta

Republika Srbija Opština Bujanovac Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i...

12/02/2024

Read More

Бести

Сазива се прва седница Скупштине Општине Бујановац за 12.02.2024.год.

Председник Скупштине Општине Бујановац сазива прву седницу Скупштине...

09/02/2024

Read More

БестиИзвршна власт

Сазива се друга седница Општинског Већа за 09.02.2024.год.

Председник Општине Бујановац сазива другу седницу Општинког Већа Општине...

09/02/2024

Read More

Више вести

Kонкурси Kонкурси

Бестиконкурси

Предлог прелиминарне листе за избор корисника за доделу социјалних станова

Na osnovu člana 90. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“, br 104/2016 i 9/2020 – dr.zakon), član 13. stav 3....

13/02/2024

Read More

Бестиконкурси

JAВНИ ПOЗИВ ЗА РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAMA СTРУЧНE ПРAКСE У 2023-2024. ГOДИНИ

Нa oснoву члaнa 43. стaв 1. тaч..3) и тaч.5) Зaкoнa o зaпoшљaвaњу и oсигурaњу зa случaj...

28/12/2023

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давању у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

14/11/2023

Read More

Бестиконкурси

ЛИСТА ДОМАЋИНСТВА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 23 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

10/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Нова ажурирана ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност

Комисија за енергетско ефикасност дана 09.11.2023.године објављује нову...

09/11/2023

Read More

Више од Конкурси

Enver Ramadani

Прецедник Скуpштине

Скупштина

Скупстина

Resenje o produzenju mandata privremenog organa u JP Komunalac Bujanovac – Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit te organit te...

22/11/2023

Read More

Скупстина

Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак)

Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак). Седниц ће се...

30/06/2023

Read More

Скупстина

Сазива се прва седница Скупштине Општине Бујановац за 20.03.2023

Председник СО Бујановац сазива прву редовну седницу Скупштине Општине...

17/03/2023

Read More

Скупстина

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП...

19/05/2021

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу чл. 29. став 4. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак – 30 децембра, 2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-36/19 Дана:27.12.2019 Бујановац...

29/12/2019

Read More

LajmeСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Сукпштине Општине Бујановац за 23 децембар, 2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-34/19 Дана:20.12.2019 Бујановац...

20/12/2019

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

01/11/2019

Read More

Више од Скупжтине