Српски|Shqip|

Kоментари

  Службени мејљови

  Postimet e Fundit

  Banner

  Evropski Progres

  Поштовани грађани,

  Привилегија је бити Вам на услузи.
  Заједно ћемо постићи наше циљеве!

  Скупстина

  Председник Аднан Салихи сазива трећу седницу Скупштине Општине Бујановац за 15 јул 2019.годие

  Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-16/19 Дана:05.07.2019 Бујановац...

  11/07/2019

  Read More

  AdministrataAdministrataLajme

  RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA – “NOVO NASELJE” U BUJANOVCU/SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV PËR PJESËN E LAGJES ROME “LAGJEJA E RE” NË BUJANOC

  Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske...

  27/06/2019

  Read More

  Бести

  Обавештeње Комисијe за назив улице и тргова општине Бујановац – Njoftim nga Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KËSHILLI KOMUNAL I...

  12/06/2019

  Read More

  Више вести

  Вести

  AdministrataБестиконкурси

  Бести

  Обавештeње Комисијe за назив улице и тргова општине Бујановац – Njoftim nga Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KËSHILLI KOMUNAL I...

  12/06/2019

  Read More

  LajmeБестиконкурси

  Бестиконкурси

  Бестиконкурси

  LajmeБестиконкурси

  AdministrataOJQБестиконкурси

  Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

  Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

  07/02/2019

  Read More

  AdministrataLajmeБести

  Обавештење – Informatë

  РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC...

  06/02/2019

  Read More

  Kоментари

   Службени мејљови

   Postimet e Fundit

   Banner

   Evropski Progres