Српски|Shqip|

Поштовани грађани,

Привилегија је бити Вам на услузи.
Заједно ћемо постићи наше циљеве!

Bести Од свих категорија

Бестиконкурси

Ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност

На основу члана 9 и 10 Правилника о суфинансирању мера енергестке санације...

22/07/2024

Read More

Бестиконкурси

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

13/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

03/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

27/05/2024

Read More

Бести

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2024. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту(„Службени...

14/05/2024

Read More

Више вести

Kонкурси Kонкурси

Бестиконкурси

Ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност

На основу члана 9 и 10 Правилника о суфинансирању мера енергестке санације...

22/07/2024

Read More

Бестиконкурси

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

13/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

03/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

27/05/2024

Read More

Више од Конкурси

Enver Ramadani

Прецедник Скуpштине

Скупштина

Скупстина

Resenje o produzenju mandata privremenog organa u JP Komunalac Bujanovac – Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit te organit te...

22/11/2023

Read More

Скупстина

Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак)

Сазива се XI седница Општинског Већа за 30.06.2023. год. (петак). Седниц ће се...

30/06/2023

Read More

Скупстина

Сазива се прва седница Скупштине Општине Бујановац за 20.03.2023

Председник СО Бујановац сазива прву редовну седницу Скупштине Општине...

17/03/2023

Read More

Скупстина

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП...

19/05/2021

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу чл. 29. став 4. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак – 30 децембра, 2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-36/19 Дана:27.12.2019 Бујановац...

29/12/2019

Read More

LajmeСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Сукпштине Општине Бујановац за 23 децембар, 2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-34/19 Дана:20.12.2019 Бујановац...

20/12/2019

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

01/11/2019

Read More

Више од Скупжтине