Српски|Shqip|

Бестиконкурси

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

13/06/2024

Read More

Бести

Бестиконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

03/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

27/05/2024

Read More

Бести

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2024. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту(„Службени...

14/05/2024

Read More

Бести

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНU БУЈАНОВАЦ ЗА 2024.ГОДИНЕ.

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном...

14/05/2024

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Бести

OBJAVLJUJE ELABORAT ZA RANI JAVNI UVID ZA POTREBE IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA U NASELJU KARADNIK U OPŠTINI BUJANOVAC

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske...

16/04/2024

Read More