Српски|Shqip|

Administrata

AdministrataБести

Odeljenje za urbanizam – ORGANIZUJE JAVNI UVID U NACRT TREĆE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BUJANOVCA

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske...

15/08/2022

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБестиконкурси

AdministrataAdministrataБестиИзвршна власт

ОИК Бујановац је прогласила следеће изборне листе за локалне изборе 2020.године

ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ, СУ: 1. Демократска Партија – Др.Сц.Нагип Арифи – Partia...

18/05/2020

Read More

AdministrataLajmeБестиконкурси

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,...

18/05/2020

Read More

AdministrataAdministrataБести

AdministrataLajmeБести

САОПШТЕЊЕ

Република Србија ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Штаб за ванредне ситуације Број : 82-145 /20...

30/04/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

С А О П Ш Т Е Њ Е – K O M U N I K A T Ë

Република Србија Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ KOMUNA E BUJANOCIT Штаб за ванредне...

24/04/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

ЗАКЉУЧАК – KONKLUZION

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOC Штаб за...

03/04/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Одељење за општу управу Канцеларија за...

03/04/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

ОБАВЕШТЕЊЕ – NJOFTIM

Број – Numër: Сл – Zyr / 2020 Дана – Më: 21.03.2020.године Бујановац- Bujanoc   О б...

21/03/2020

Read More