Српски|Shqip|

Administrata

AdministrataUrbanizam

AdministrataБестиконкурси

ЈАВНИ КОНКУРС / за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

07/02/2023

Read More

AdministrataLajmeБестиИзвршна власт

ЗАКЉУЧАК  –  KONKLUZION

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOCIT Штаб за...

29/07/2020

Read More

AdministrataLajmeБести

Председник Енвер Рамадани сазива ДРУГУ седницу Скупштине општине Бујановац за 24 јули, 2020.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-23/20 Дана:24.07.2020 Бујановац...

27/07/2020

Read More

AdministrataБестиконкурси

AdministrataLajmeБести

ЗАКЉУЧАК

Република Србија ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Штаб за ванредне ситуације Број : 82-278 /20...

17/07/2020

Read More

AdministrataLajmeБести

ОДЛУКA О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Тачка 5. Закона о смањењу ризика од...

17/07/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБестиконкурси

AdministrataLajmeБести

ИЗБОРНА ЛИСТА БР. 9 – LISTA ZGJEDHORE NR.9

Кандидати на Изборној листи су – Kandidatët në Listë zgjedhore janë: 9.ДЕМОКРАТСКА УНИЈА...

06/06/2020

Read More

AdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,...

04/06/2020

Read More