Српски|Shqip|

Administrata

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,...

17/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима...

17/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

Ванредне мере у Oпштини Бујановац – Masat e jashtëzakonshme në Komunën e Bujanocit

Општински и штаб за ванредне ситуације усвојио је на ванредној седници...

16/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,...

14/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”,...

14/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима...

11/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

11/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataконкурси

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e...

10/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБести

РЕШЕЊЕ – AKTVENDIM

На основу члана 24 ст.1. и члана 40. став 6. и 7. Закона о локалним изборима...

10/03/2020

Read More