Српски|Shqip|

Administrata

AdministrataAdministrataLajmeБести

Локални избори 2020 – Zgjedhjet lokale 2020

1-Vendim-i-komisionit-per-hyrjen-ne-fuqi-te-akteve-te-komisionit-2020 Ekst – Ob 1 lista zgjedhore – izborna lista Ekst –...

07/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajme

RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA – “NOVO NASELJE” U BUJANOVCU/SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV PËR PJESËN E LAGJES ROME “LAGJEJA E RE” NË BUJANOC

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske...

27/06/2019

Read More

AdministrataAdministrataLajmeИзвршна власт

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2019.ГОДИНЕ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”,...

27/02/2019

Read More

AdministrataLajme

Thirrje për debat publike mbi Propozim Vendimin për buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2019.

Në përputhje me nenin 40 paragrafi 1 të Ligjit mbi ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit mbi vetëqeverisjen lokale, Drejtorati për...

17/12/2018

Read More