Српски|Shqip|

Бести

AdministrataOJQБестиконкурси

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

07/02/2019

Read More

AdministrataLajmeБести

Обавештење – Informatë

РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KUVENDI KOMUNAL BUJANOC...

06/02/2019

Read More

AdministrataLajmeБести

Позив на јавну расправу о Предлогу одлуке о буџету општине Бујановац за 2019. Годину.

Поштовани, У складу са чланом 40. Став 1. Закона о изменама и допунама Закона о...

17/12/2018

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салиху сазива шесту седницу СО Бујановца за 22 октобар, 2018.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-23 /18 Дана:17.10.2018 Бујановац...

21/10/2018

Read More

Бести

SPISAK OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU

SPISAK – REGJISTRI OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU...

24/09/2018

Read More

Бести

K O N K U R S – O DODELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA OSOBAMA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC

     Na osnovu Odluke o pravima iz oblasti socijalne zaštite na teritoriji opštine Bujanovac broj: 02-208/16-03, od 27. 10. 2016....

03/09/2018

Read More