Српски|Shqip|

Бести

Бести

Одлука за финансирање годишњег програма и пројеката спорта за 2023 год.

Општинско Веће општине Бујановац на седници одржаног 11.08.2023.год., донело је...

11/08/2023

Read More

Бести

Сазива се четрнаеста седница Општинског Већа

Сазива се четрнаеста седница Општинског Већа општине Бујановац за...

10/08/2023

Read More

Бестиконкурси

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места намештеника у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

04/08/2023

Read More

Бестиконкурси

Бести

РЕШЕЊЕ о попуњавању радног места намештеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

На основу члана 4.ст.8. и чл.81.,82.ст.4. и 94.  Закона о запосленима у аутономним...

02/08/2023

Read More

Бести

Обавештење за сви предузетници који су добили субвенције

Обавештавају се сви предузетници који користе субвенције да попуне...

01/08/2023

Read More

Бести

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА У КОЈИМА ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза...

01/08/2023

Read More

Бести

Бести

О Д Л У К А – ИЗАБРАНИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА (ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА)

На основу чл. 20 Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних...

31/07/2023

Read More

Бести

Одлука за финансирање годишњих програма и пројеката друштвени организација за 2023. год.

Општинско Веће општине Бујановац на седници одржаној дана 27.07.2023.год, на...

31/07/2023

Read More