Српски|Shqip|

Бести

Бести

Сазива се прва седница Скупштине Општине Бујановац за 12.02.2024.год.

Председник Скупштине Општине Бујановац сазива прву седницу Скупштине...

09/02/2024

Read More

БестиИзвршна власт

Сазива се друга седница Општинског Већа за 09.02.2024.год.

Председник Општине Бујановац сазива другу седницу Општинког Већа Општине...

09/02/2024

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

БестиИзвршна власт

Упозорење на редовно чишћење снега и леда

Одељење за Инспекцијске Послове – Комунална Инспекција упозорава...

22/01/2024

Read More

Бести

Сазива се прва седница Општинског Већа за 2024.год.

Сазива се прва седница Општинског Већа за 2024.год. за понедељак. Седница ће се...

22/01/2024

Read More

Бести

Бестиконкурси

JAВНИ ПOЗИВ ЗА РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAMA СTРУЧНE ПРAКСE У 2023-2024. ГOДИНИ

Нa oснoву члaнa 43. стaв 1. тaч..3) и тaч.5) Зaкoнa o зaпoшљaвaњу и oсигурaњу зa случaj...

28/12/2023

Read More

Бести

Данас се одржава седница општинског већа

Данас се одржава XXIII седница Општинског Већа од 13:00 часова, са следећим...

26/12/2023

Read More

Бести

Листа домаћинства којима су одобрена средства за финансирање програма енергетске санације

Комисија за енергетско ефикасност дана 22.12.2023.године објављује листу...

22/12/2023

Read More