Српски|Shqip|

PRELIMINARNA RANG LISTA STUDENATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ ZA AKADEMSKE 2023/2024 GODINE

22/03/2024

Komisija za dodelu jednokratne novčane pomoći studentima objavila preliminarnu ranglistu studenata koji ispunjavaju uslove za jednokratnu novčanu pomoć za akademske 2023/2024 godine.

Pravo na prigovor i rok za izjavljivanje prigovora:

Kandidati za dodelu jednokratne novčane pomoći koji nisu uvršteni u rang listu imaju pravo na prigovor u roku od 15 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste, a u skladu sa članom 32. i 147. Zakona o opštem upravnom postupku. Prigovor se podnosi Opštinskom veću, a preko Komisije.

U prigovoru se moraju navesti razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokazna dokumentacija. Prigovor koji nije blagovremen ili koji je podnet od strane neovlašćenog lica biće odbačen.

O prigovoru odlučuje Opštinsko veće opštine Bujanovac u roku od 15 dana od dana prijeme prigovora. Odluka opštinskog veća je konačna u upravnom postupku.

Jednokratna novčana pomoć studentima 23-24

Last modified: 22/03/2024

Comments are closed.