Српски|Shqip|

agon.islami@bujanovac.rs Author

Скупстина

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

На основу чл. 29. став 4. тачка 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ ПРЕ ИСТЕКА МАНДАТА

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

Скупстина

РЕШЕЊЕ O ИМЕНОВАЊУ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНАУ ЈП „КОМУНАЛАЦ“ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 32. става 1. тачке 9. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник...

08/08/2020

Read More

AdministrataLajmeБестиИзвршна власт

ЗАКЉУЧАК  –  KONKLUZION

Република Србија – Republika e Serbisë ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA BUJANOCIT Штаб за...

29/07/2020

Read More

AdministrataLajmeБести

Председник Енвер Рамадани сазива ДРУГУ седницу Скупштине општине Бујановац за 24 јули, 2020.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-23/20 Дана:24.07.2020 Бујановац...

27/07/2020

Read More

AdministrataБестиконкурси

AdministrataLajmeБести

ЗАКЉУЧАК

Република Србија ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Штаб за ванредне ситуације Број : 82-278 /20...

17/07/2020

Read More

AdministrataLajmeБести

ОДЛУКA О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Тачка 5. Закона о смањењу ризика од...

17/07/2020

Read More

AdministrataAdministrataLajmeБестиконкурси

OJQБестиконкурси

Odluka komisije za vrednovanje programa i projekata za 2020.godinu – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2020 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

11/06/2020

Read More