Српски|Shqip|

OJQ

OJQБестиконкурси

Odluka komisije za vrednovanje programa i projekata za 2020.godinu – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2020 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

11/06/2020

Read More

AdministrataOJQБестиконкурси

ODLUKA o finansiranju programa i projekata društvenih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bujanovac

Komisija za vrednovanje programa i projekata za 2019 – Udruženje građana, sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac, održala...

26/08/2019

Read More

AdministrataOJQБестиконкурси

Konkurs publik për ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2019 për programet vjetore dhe projektet e shoqatave të qytetarëve

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve...

07/02/2019

Read More