Српски|Shqip|

Скупстина On this Category should be posted everything about assembly.

LajmeСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива осму седницу Сукпштине Општине Бујановац за 23 децембар, 2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-34/19 Дана:20.12.2019 Бујановац...

20/12/2019

Read More

БестиСкупстина

Председник Аднан Салихи сазива шесту седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 04.11.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-26/19 Дана:31.10.2019 Бујановац...

01/11/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива пету седницу Скупштине Општине Бујановац за 30.09.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-23/19 Дана:26.09.2019 Бујановац...

27/09/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива четврту седницу Скупштине Општине Бујановац за 23.09.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-21/19 Дана:17.09.2019 Бујановац...

20/09/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива трећу седницу Скупштине Општине Бујановац за 15 јул 2019.годие

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-16/19 Дана:05.07.2019 Бујановац...

11/07/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива другу седницу Скупштине општине Бујановац за 27.05.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-13/19 Дана:21.05.2019 Бујановац...

26/05/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива прву седницу Скупштине Општине Бујановац за понедељак 11.03.2019.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-04/19 Дана:05.03.2019 Бујановац...

07/03/2019

Read More

Скупстина

Председник Аднан Салихи сазива девету седницу Скупштине општине Бујановац за 27 децембра 2018.године

Република Србија СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ Бр: 06-32/18 Дана:18.12.2018 Бујановац...

26/12/2018

Read More