Српски|Shqip|

конкурси

Бестиконкурси

Јавни оглас о давању у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

14/11/2023

Read More

Бестиконкурси

ЛИСТА ДОМАЋИНСТВА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 23 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

10/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Нова ажурирана ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност

Комисија за енергетско ефикасност дана 09.11.2023.године објављује нову...

09/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност (ажурирана)

На основу члана 9. и 10. правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

07/11/2023

Read More

Бестиконкурси

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

06/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

РЕШЕЊЕ о попуњавању радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

На основу члана 4.ст.8. и чл.81.,82.ст.4. и 94. Закона о запосленима у аутономним...

01/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Ранглиста привредних субјеката за енергетско ефикасност

На основу члана 9 и 10 правилника о суфинасирања мера енергетске санације...

01/11/2023

Read More

Бестиконкурси