Српски|Shqip|

конкурси

Бестиконкурси

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

13/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

03/06/2024

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давањз у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

27/05/2024

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Бестиконкурси

KONAČNI SPISAK STUDENATA KOJI SU DOBILI JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ

Predsednik komisije za dodelu jednokratne novčane pomoći studentima objavila konačnu ranglistu studenata koji su dobili jednokratnu...

15/04/2024

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Конкурс за програм стручне праксе у Београду

Мисија ОЕБС у Србији и Министарство за људска и мањинска права и друштвени...

03/04/2024

Read More

конкурси

Јавни Оглас о давању у закуп површина Јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп површина јавне намене … 462-1-2024...

28/03/2024

Read More