Српски|Shqip|

конкурси

Бестиконкурси

Предлог прелиминарне листе за избор корисника за доделу социјалних станова

Na osnovu člana 90. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. Glasnik RS“, br 104/2016 i 9/2020 – dr.zakon), član 13. stav 3....

13/02/2024

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Бестиконкурси

JAВНИ ПOЗИВ ЗА РEAЛИЗAЦИJУ ПРOГРAMA СTРУЧНE ПРAКСE У 2023-2024. ГOДИНИ

Нa oснoву члaнa 43. стaв 1. тaч..3) и тaч.5) Зaкoнa o зaпoшљaвaњу и oсигурaњу зa случaj...

28/12/2023

Read More

Бестиконкурси

Јавни оглас о давању у закуп површина јавне намене ради постављања мањих монтажних објеката

Комисија за спровођење поступка за давање у закуп непокретности у јавној...

14/11/2023

Read More

Бестиконкурси

ЛИСТА ДОМАЋИНСТВА КОЈИМА СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 23 Правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

10/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Нова ажурирана ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност

Комисија за енергетско ефикасност дана 09.11.2023.године објављује нову...

09/11/2023

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

Ранглиста привредних субјекта за енергетско ефикасност (ажурирана)

На основу члана 9. и 10. правилника о суфинансирању мера енергетске санације...

07/11/2023

Read More

Бестиконкурси

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

06/11/2023

Read More