Српски|Shqip|

конкурси

AdministrataAdministrataконкурси

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и...

11/03/2020

Read More

AdministrataAdministrataконкурси

Konkurs Publik për financimin e programeve vjetore dhe projekteve në fushën e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit

Në bazë të nenit 76. paragrafi 6. I Ligjit mbi kulturën (“Gazeta zyrtare RS nr. 72/09), nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e...

10/03/2020

Read More

AdministrataLajmeконкурси

Обавештење за такси превознике из Бујановца

Обавештавају се такси превозници да је 4. јануара 2020. године на снагу ступила...

28/01/2020

Read More

AdministrataБестиконкурси

КОНКУРС О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА – KONKURS PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT

Комисија Општинског већа Општине Бујановац Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit...

11/01/2020

Read More

AdministrataLajmeProkurime & Konkurseконкурси

Opština Bujanovac raspisuje četvrti javni poziv za realiziciju programa stručne prakse u 2019-2020.godini

Na osnovu člana 43. stav 1. tač..3) i tač.5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlanosti (“Sl. Glasnik RS’’,...

29/10/2019

Read More