Српски|Shqip|

конкурси

Бестиконкурси

Бестиконкурси

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac...

13/05/2022

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени...

14/01/2022

Read More

конкурси

Пешење – О попуњавању радног места службенка путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

Пешење – О попуњавању радног места службенка путем јавног конкурса у...

21/12/2021

Read More

Бестиконкурси

Бестиконкурси

ЈАВНИ ОГЛАС О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОВРИШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА

Кoмисиja зa спрoвoђeњe пoступкa зa дaвaњe у зaкуп нeпoкрeтнoсти у jaвнoj свojини oпштинe...

02/06/2021

Read More

Lajmeконкурси

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Bujanovac u 2021.godini.

Produženje roka na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava iz programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike...

21/05/2021

Read More

AdministrataБестиконкурси

AdministrataAdministrataLajmeБестиконкурси