Српски|Shqip|

SPISAK OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU

24/09/2018

SPISAK – REGJISTRI

OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU NA TERITORIJI OPŠTINE BUJANOVAC

KOJE SU DOBILE FINANSIJSKA SREDSTVA ZA 2018. GODINU

 

I PERSONAVE ME PENGESA NË ZHVILLIM NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT

TË CILËT KANË FITUAR MJETE FINANCIARE PËR VITIN 2018

 

Redni broj
Numri rendor
Ime i prezime

Emri dhe mbiemri

Mesto stanovanja

Vendbanimi

Iznos isplate

Shuma e pagesës

Žiro račun
Llogaria rrjedhëse
1. Nikola Stojanović Baraljevac   200-80305702-70

Poštanska štedionica

2. Jovana Stojanović Baraljevac   200-80305702-70

Poštanska štedionica

3. Milena Jovanovska Klenike   205-9001004214500-56

Komercijalna banka

4. Mile Idić Bujanovac   200-107831657-51

Poštanska štedionica

5. Zijadin Tairi Bujanovac   205-9011006444541-70

Komercijalna banka

6. Sejdi Zenuni Bujanovac   200-115611062-36

Poštanska štedionica

7. Bujar Fazliji Samoljica   160-5400100915851-62

Banka Intesa

8. Dragan Stanojković Lopardince   200-16282120-49

Poštanska štedionica

9. Svetimir Maksimović Bujanovac   205-9001009593569-60

Komercijalna banka

10. Nemanja Tomić Lopardince   200-23756609-72

Poštanska štedionica

11. Nazif Salihi Nesalce   200-111990425-84

Poštanska štedionica

12. Sali Salihi Biljača   205-9001020983506-51

Komercijalna banka

13. Milan Stojilković Lopardince   205-1001528762373-83

Komercijalna banka

14. Džemalj Aliji Končulj   205-9011006198346-97

Komercijalna banka

15. Lukman Limani Bujanovac   325-9300800032064-14

OTP banka

16. Aleksandra Veljković Bujanovac   275-0011192244208-69

Societe Generale

17. Jeton Nevzadi Samoljica   325-9300700166305-84

OTP banka

18. Arben Čuni Bujanovac   200-108862238-86

Poštanska štedionica

19. Mihajlo Simonović Drežnica   200-68794714-64

Poštanska štedionica

20. Javorka Mančić Bujanovac   200-111990441-33

Poštanska štedionica

21. Marko Janković Žbevac   160-0400100164521-37

Banka Intesa

22. Zijaver Alimi Biljača   200-101073432-77

Poštanska štedionica

23. Sali Fazliji Samoljica   205-9011007264857-12

Komercijalna banka

24. Teuta Ameti V. Trnovac   160-5400101619482-83

Banka Intesa

25. Fatljum Selmani Turija   200-87415961-78

Poštanska štedionica

26. Tahira Demiri Bujanovac   200-111990697-41

Poštanska štedionica

27. Muhabere Iseni V. Trnovac   200-111990514-08

Poštanska štedionica

28. Besime Nevzadi Samoljica   325-9300701919285-96

OTP banka

29. Vesna Tomić Karadnik   275-0011192249822-08

Societe Generale

30. Adnan Etemović Biljača   200-86233746-15

Poštanska štedionica

31. Afrim Gaši Bujanovac   200-89146283-67

Poštanska štedionica

32. Jeton Rašiti V. Trnovac   355-5337273-02

Vojvođanska banka

33. Ljum Ajeti Bujanovac   200-700518361-88

Poštanska štedionica

34. Stojan Zlatanović Buštranje   205-9011006158301-49

Komercijalna banka

35. Stojan Zlatanović Buštranje   205-9011006158301-49

Komercijalna banka

36. Stojan Zlatanović Buštranje   205-9011006158301-49

Komercijalna banka

37. Era Aliji V. Trnovac   205-9011007264750-42

Komercijalna banka

38. Nataša Antanasković Levosoje   200-111990433-57

Poštanska štedionica

39. Arsim Sejfulović Letovica   200-111990565-49

Poštanska štedionica

40. Nenad Mančić Spančevac   105-0000424007071-53

AIK banka

41. Ramize Avdiji V. Trnovac   275-0011192719476-68

Societe Generale

42. Arta Aliji V.Trnovac   160-5400101039826-35

Banka Intesa

43. Enis Iseni Bujanovac   160-5400101487470-68

Banka Intesa

44. Ramadan Kadriji V. Trnovac   200-68794463-41

Poštanska štedionica

45. Nedžmije Murati V. Trnovac   325-9300701224651-50

OTP banka

46. Ljabinot Abazi Nesalce   160-5400101443171-75

Banka Intesa

47. Fekrije Iseni Končulj   205-9001016158827-39

Komercijalna banka

48. Olivera Denčić Bujanovac   205-9001020138750-97

Komercijalna banka

49. Mensur Rašidi Bujanovac   200-78715260-63

Poštanska štedionica

50. Ramize  Mustafi Samoljica   200-108861339-67

Poštanska štedionica

51. Arian Avdiu V.Ttrnovac   325-9300702026845-38

OTP banka

52. Jelena Mikić Drežnica   200-33933053-35

Poštanska štedionica

53. Hajrije Adilji V. Trnovac   200-55063451-87

Poštanska štedionica

54. Elhami Junuzi Breznica   205-9011007324116-36

Komercijalna banka

55. Hirišahe Bećiri Bujanovac   160-5400101619369-34

Banka Intesa

56. Hirišahe Bećiri Bujanovac   160-5400101619369-34

Banka Intesa

57. Suzana Ristić Kuštica   200-111990484-98

Poštanska štedionica

58. Sead Fazliu Bujanovac   200-55077657-52

Poštanska štedionica

59. Almira Ferati Samoljica   160-5400101619644-82

Banka Intesa

60. Snežana Stojanović Božinjevac   200-91337584-48

Poštanska štedionica

61. Milica Stojković Oslare   205-9011005424032-83

Komercijalna banka

62.   Meferaje Ajdari Samoljica   205-9011007108260-32

Komercijalna banka

63. Slađana Spasić Bujanovac   200-81840210-69

Poštanska štedionica

64. Alban Murati V. Trnovac   325-9320700369614-90

OTP banka

65. Bojan  Mitić Lopardince   200-87536157-39

Poštanska štedionica

66. Ljubiša Ivanović Božinjevac   200-92791432-12

Poštanska štedionica

67. Arife Selimi Lučane   205-9011007497223-53

Komercijalna babka

68. Šabani Šendrita Končulj   205-9011004188866-84

Komercijalna banka

69. Muja Ismaili Biljača   115003816321078157

Telenor banka

70. Mile Ilić Jablanica   355000000560390274

Vojvođanska banka

71. Djiljetene Bećiri Končulj   160-5400101620049-31

Banka intesa

72. Iljisah Ismaili V.Trnovac   275001119267675497

Societe Generale

73. Baškim Osmani Končilj   325-9300701920542-11

OTP banka

74. Rezearta Sulejmanović Bujanovac   200-75576277-58

Poštanska štedionica

75. Fatmir Aliti V.Trnovac   200-104110860-70

Poštanska štedionica

76. Sabrina Fejzulahi Bujanovac   200-115653091-49

Poštanska štedionica

77. Admire Osmani V.Trnovac   200-107056416-05

Poštanska štedionica

78. Burhan Ismailji V.Trnovac   360-0381631517451-78

MTS-banka

79. Ivana Krieziu Bujanovac   200-115653911-14

Poštanska štedionica

80. Svetozar Tasić Rakovac   275-0011192358797-70

Societe Generale

81. Predrag Nedeljković Klinovac   275-0011192495242-75

Societe Generale

82. Asan Ljatifaj Bujanovac   200-36118571-02

Poštanska štedionica

83. Zvonko Anđelković Kuštica   200-111990476-25

Poštanska štedionica

84. Stojanka Mladenović Kuštica   160-5400101619580-80

Banka Intesa

85. Sarafim Spasić Bujanovac   200-113751894-40

Poštanska štedionica

86. Imran Ademi V. Trnovac   205-9001015021887-48

Komercijalna banka

87. Mustafa Iseni Nesalce   200-111990573-25

Poštanska štedionica

88. Hidajete Miftari V. Trnovac   275-0011198788292-35

Societe Generale

89. Šermine Hiseni Nesalce   325-9300700126257-45

OTP banka

90. Sehadete Dželjilji Nesalce   200-75088345-27

Poštanska štedionica

91. Eštref Kurteši Bujanovac   200-111990522-81

Poštanska štedionica

92. Bejtula Dželjilji Breznica   200-96242301-21

Poštanska štedionica

93. Indira Idrizi V. Trnovac   160-0400100187785-85

Banka Intesa

94. Surhan Idić Bujanovac   200-115659782-55

Poštanska štedionica

95. Ljendita Selmani Bujanovac   205-9011005228519-63

Komercijalna banka

96. Smilja Stojanović Oslare   200-81439656-95

Poštanska štedionica

97. Nenad Aleksić Srpska kuća   330-0600103627742-27

Agro banka

98. Selma Morina Bujanovac   200-87191460-13

Poštanska štedionica

99. Veljko Tašković Bujanovac   275-0011192344723-97

Societe Generale

100. Mehmet Isljami V.Trnovac   205-9011006794674-84

Komercijalna banka

101. Nevena Mišić Levosoje   250-3100064491500-74

Eurobank

102. Dragana Kusonić Buajnovac   325-9300701959970-67

OTP banka

103. Ragmi Bajramović Biljača   205-9001020983506-51

Komercijalna banka

104. Zijadin Ajdari Bujanovac   200-63830062-58

Poštanska štedionica

105. Alit Kadriji Biljača   325-9300701647625-32

OTP banka

106. Jelena Mikić Drežnica   200-33933053-35

Poštanska štedionica

107. Arifa Šašivari Bujanovac   200-63829706-59

Poštanska štedionica

108. Ljuljzim Veselji Nesalce   200-115667599-78

Poštanska štedionica

109. Imer Imeri Nesalce   200-89146259-42

Poštanska štedionica

110. Seljami Bećiri Končulj   205-9001012475402-74

Komercijalna banka

111. Rafet Ramadani Bujanovac   200-88280130-90

Poštanska štedionica

112. Bajruš Kanberi Končulj   325-9300701565130-23

OTP banka

113. Zićafete Kamberi Končulj   325-9300701565130-23

OTP banka

114. Emame Destani Bujanovac   200-115666894-59

Poštanska štedionica

115. RumesaAvdiu V. Trnovac   205-9001007759753-56

Komercijalna banka

116. Emine Beljuli Samoljica   205-9001020580592-76

Komercijalna banka

117. Baškim Salihi V. Trnovac   160-5400101437350-78

Banka Intesa

118. Iljber Demiri Samoljica   200-115627678-46

Poštanska štedionica

119. Vasilj Ramadanović Bujanovac   200-85886207-76

Poštanska štedionica

120. Alban Surduli Bujanovac   325-9300701606180-63

OTP banka

121. Sedat Iseni Bujanovac   205-9001002432411-71

Komercijalna banka

122. Ardit Aliti V. Trnovac   200-104110860-70

Poštanska štedionica

123. Marija Nedeljković Bujanovac   160-5400100193333-54

Intesa

124. Hajrula Ismailji Letovica   275-0011192172698-35

Societe Generale

125. Ramadani Beara Bujanovac   200-115751921-88

Poštanska štedionica

126. Džemailj Saljihi Turija   nema žiro račun
127. Fatime Fetahi V. Trnovac   nema žiro račun
128. Besim Asani V. Trnovac   nema žiro račun
129. Mevljude Jaiji Nesalce   nema žiro račun
130. Zenihate Dželjilji Nesalce   nema žiro račun

 

                                                                                              Predsednik komisije – Kryetar i Komisionit

                                                                                                   _____________________  

                                                                                      Agim Hasani

 

 

 

 

 

NE ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA

NUK I PLOTËSOJNË KUSHTET E KONKURSIT

 

 

1. Đilja Amidi Končulj   205-9001011102483-17

Komercijalna banka

2. Hanumša Junuzi V. Trnovac   200-48792855-83

Poštanska štedionica

3 Borivoje Nedeljković Božinjevac   200-18025043-65

Poštanska štedionica

4. Ljatuš Džemaili Bujanovac   160-5400101619350-91

Banka Intesa

5. Mirjana Jovanović Starac   325-9300701798690-71

OTP banka

 

NAPOMENA – VËREJTJE:

ROK ZA ŽALBU NA ODLUKU KOMISIJE OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

JE 8 DANA POČEV OD 20. 09. 2018. GODINE

 

AFATI I ANKESËS NDAJ VENDIMIT TË KOMISIONIT PËR PERSONAT ME PENGESA NË ZHVILLIM ËSHTË 8 DITË DUKE FILLUAR NGA 20.09.2018.

 

Predsednik komisije – Kryetar i Komisionit

 _______________________                                                                                                                                                                                   

            Agim Hasani                                                                                                                                                                                                                        

Last modified: 24/09/2018

Comments are closed.