Српски|Shqip|

JAVNI UVID U NACRT DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BUJANOVCA

20/05/2020

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 50. i 51b.Zakona o planiranju i  izgradnji (Službeni glasnik RS br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. zakon i 9/20) i člana 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 64., 65., 66. i 67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Službeni glasnik RSbr.32/19)

ORGANIZUJE JAVNI UVID U NACRT

DRUGE IZMENE I DOPUNE PLANA GENERALNE REGULACIJE BUJANOVCA

Javni uvid Nacrta Druge Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije Bujanovca obaviće se od 21.05.2020godine zaključno sa 04.06.2020godine, u prostorijama Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, drugi sprat, kancelarija 310. radnim danima od 11:00 do 13:00 sati.

Javna sednica komisije za planove održaće se 05.06.2020godine u 12:00 časova, u prostorijama Opštinske uprave Bujanovac, Skupštinska sala.

Materijal javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli opštinske uprave Bujanovac.

Primedbe na Nacrta Druge Izmene i dopune Plana Generalne Regulacije Bujanovca  u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi uputiti – Opštinskoj upravi Bujanovca, Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine, ulica Karadjordje Petrovića 115, 17520 Bujanovac, ili direktno u pisarnici Opštinske uprave Bujanovca, zaključno sa 04.06.2020godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i sugestije na izloženi materijal  u toku javnog uvida u pisanom obliku, odeljenju za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice uputiti – Opštinskoj upravi Bujanovca, Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine, ulica Karadjordje Petrovića 115, 17520 Bujanovac, zaključno sa 04.06.2020godine.

Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu od 11-13 časova.

Opštinska uprava Bujanovac

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine

ulica Karadjordje Petrovića 115

17520 Bujanovac

Last modified: 20/05/2020

Comments are closed.