Српски|Shqip|

JAVNI POZIV za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška

03/08/2021

Na osnovu člana 15. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” (u daljem tekstu Pravilnik), Komisija za izbor Korisnika projekta „Socijalna inkuluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji”, osnovana odlukom direktora ASB-a, od 21.04.2021. godine (u daljem tekstu: Komisija) na sednici Komisije, održanoj 27.07.2021. godine u Beogradu, usvojila je i donela odluku o objavljivanju JAVNOG POZIVA za izbor korisnika projekta „Socijalna inkluzija i ekonomsko osnaživanje romske populacije u 11 opština u Srbiji” za Meru 1 – Ekonomska podrška.

Za više informacije o javnog poziva, kliknite na sledeći link:

JAVNI-POZIV-MERA-1 final

Last modified: 03/08/2021

Comments are closed.