Српски|Shqip|

Izjašnjenje odeljenje za inspekcijske poslove o načinu postupanja sa obaveštenjem i načinu dostavljanja prekršajnog naloga

03/08/2021

             Deo Obaveštenja u kome se konstatuje da učinilac prekršaja nije zatečen na licu mesta i da će (stoga) prekršajni nalog biti dostavljen vlasniku vozila putem pošte, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, saglasan je (samo) u pogledu načina dostavljanja prekršajnog naloga sa odredbama člana 172. stav 5. Zakona o prekršajima. Prema tim zakonskim odredbama, ako je lice za koga se smatra da je učinilo prekršaj odsutno i kada okolnosti otkrivanja ili priroda prekršaja to zahtevaju, dostavljanje prekršajnog naloga će se izvršiti putem pošte ili dostavne službe ovlašćenog organa, u skladu sa odredbama o dostavljanju iz zakona koji uređuje opšti upravni postupak.

           Odeljenje za inspkekcisjke poslove Opštinske uprave opština Bujanovac već izvesno vreme vlasnicima motornih vozila ostavlja na vozilu Obaveštenje o tome da je vlasnik-korisnik (učinilac prekršaja) koji nije zatečen na licu mesta postupio suprotno materijalnoj odredbi sadržanoj u određenoj opštinskoj odluci (u daljem tekstu: Obaveštenje).

            Pre dobijanja prekršajnog naloga ima samo mogućnost da pruži podatke o učiniocu prekršaja (ako je to neko drugi) ili da se u meri u kojoj je to moguće pripremi za reagovanje po prekršajnom nalogu koji će kasnije primiti.

           Obaveštenje nadležnog organa nije moguće osporavati, to je samo pisani dokument kojim se obaveštava građanin o postojanju neke obaveze i sl. Nakon što licu bude dostavljen prekršajni nalog, postupak se sprovodi po odredbama Zakona o prekršajima.

           Ukoliko građanin hoće da ospori prekršajni nalog, on mora podneti zahtev za sudsko odlučivanje po izdatom nalogu i tek tada pred sudom osporavati nalog i pružati suprotne dokaze tj. dokazivati da nije učinio prekršaj.

            Prema tome, nakon obaveštenja građanin nema mogućnost da vodi postupak osporavanja prekršaja, jer to može samo nakon dostavljanja prekršajnog naloga, i to ako podnese zahtev za sudsko odlučivanje. U tom slučaju, više neće imati mogućnost plaćanja polovine kazne, a ukoliko ne uspe da ospori nalog pred sudom, biće dužan da snosi i troškove postupka.

           Svrha ovog teksta je da se razjasne neke od tih nedoumica i iznese mišljenje o nedostacima Obaveštenja čijim bi se otklanjanjem unapredio odnos saobraćajne komunalne inspekcije i vlasnika motornih vozila.

Načelnik odeljenja za inspekcije 

           Metin Ramizi

Last modified: 03/08/2021

Comments are closed.