Српски|Shqip|

конкурси

Бестиконкурси

Финална листа одобрених захтева студената за једнократну помоћ

Комисија за доделу једнукратно помоћи за студенте из Општине Бујановац за...

16/03/2018

Read More

конкурси

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac

JAVNI KONKURS – za finansiranje godišnjih programa i projekata sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac....

28/02/2018

Read More

Бестиконкурси

Продужава се конкурс о додели стипендија студентима

Због великог итересовање и објективних разлога Комисија Општинског већа...

21/02/2018

Read More

конкурси

Odluku o RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BUJANOVAC

O D L U K U O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BUJANOVAC I TO ZA: 1. Poslovni prostor...

16/01/2018

Read More

конкурси

ОДЛУКА о избору пројекта и програма рада који се финансирају наменским средствима

Комисија за услуге заштите Опшрине Бујановац, одржала је састанак дана...

01/12/2017

Read More

конкурси

КОНКУРС О ДОДЕЛИ ФИНАНСИЈСКИХ СДРЕСТАВА ОСОБАМА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ НЕ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

На основну Одлуке о правима иѕ области сацијалне заштите на територији...

23/11/2017

Read More

конкурси

КОНКУРС За пројекте и програме рада за унапређење система социјалне заштите у општини Бујановац

Предмет оглашавања Општина Бујановац у 2017. години, у циљу унапређења...

15/11/2017

Read More