Српски|Shqip|

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2023. годину.

17/05/2023

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном зeмљишту („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18), члана 69. у вези са члан 15. став 1. тачка 9. Статута општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“, број 5/2019), и члана 39. Одлуке о Oпштинском већу („Службени гласник Пчињског округа“, број 30/2008), а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије бр.320-11-7154/2023-14 од 27.04.2023.године, Општинско веће општине Бујановац, на седници одржаној дана 12.05.2023. године, донело је ГОДИШЊИ ПРОГРАМ заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Бујановац за 2023. годину.

tekstualni deo

Last modified: 17/05/2023

Comments are closed.