Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину стамбених једниница за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторке помоћи у оквиру пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“

12/03/2024

На основу Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета Општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“, број 7/15 ), као и на основу члана 3. и 4. Критеријума за куповину стамбених јединица и поступак и начин рада Комисије за куповину стамбених јединица за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи, (Службени гласник општине Бујановац, број 4/23 ), у оквиру пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“, а који реализује Општина Бујановац у партнерству са Центром за социјални рад, Културном хуманитарном организацијом „Алтернатива интернационале“ из Бујановца и удружењем А 11 – Иницијатива за економска и социјална права, који се реализује средствима Европске Уније кроз програм „Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији’’ (у даљем тексту EU SHAI, који спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге – УНОПС), а финансира Европска унија кроз ИПА 2018 и на основу Уговора о донацији, реф. UNOPS-SHAI-2022-Grant-003, од 06.04.2022.године, Комисија за куповину стамбених јединица за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторске помоћи у оквиру пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“ (у даљем тексту Комисија), дана 12.03.2024. г. расписује  ЈАВНИ ПОЗИВ за куповину стамбених једниница за решавање стамбених потреба корисника пакета донаторке помоћи у оквиру пројекта  „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“.

Јавни позив за куповину сеоских кућа_за усвајање NAA

Last modified: 12/03/2024

Comments are closed.