Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седиштем на територији општине Бујановац за 2020.годину

24/02/2020

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма удружења грађана општине Бујановац на седници одржаној 24.02.2020.године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана

са седиштем на територији општине Бујановац

I

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2020.годину и на позицији 234, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама“, Одлуке о буџету општине Бујановац за 2020.годину, за реализацију годишњих програма и пројеката удружења грађана на територији Oпштине Бујановац, у износу од 2.000.000,00 динара, у скалду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у Oпштине Бујановац (у даљем тексту: Правилник).

КОНКУРС – KONKURS

ПРИЈАВА – FLETËPARAQITJE

ОДЛУКА – VENDIMI

Образац за предлог пројекта – Formulari për aplikim për projektpropozim

Last modified: 27/02/2020

Comments are closed.