Српски|Shqip|

Решење о именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години

19/05/2020

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19,20,21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/14,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 18. и 19. Правилника о условима и начину коришћења средставаза јавно информисање од локалног значаја (Сл.Гл. општине Бујановац бр.03/15) начелник Општинске управе Бујановац, донело је:

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години

I

            Именују се чланови стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години (У даљем тексту Комисија) у овом саставу:

1. Радоман Ирић  НУНС;

  1.    Миодраг Миљковић,  Друштво Новинара Ниша;
  2.    Ardita  Saqipi  Shoqata e gazetarëve Media Grup Balkan

 

РЕШЕЊЕ О КОМИСИЈИ – AKTVENDIM MBI KOMISIOIN

 

 

 

 

Last modified: 19/05/2020

Comments are closed.