Српски|Shqip|

Поништава се Јавни Позив за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац

01/07/2020

На основу члана 20. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 52. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 8.ст.1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 79. и 80.Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр. 5/19) , Начелник Општинске Управе општине Бујановац дана 30.06.2020.године доноси:

 

РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

I

                ПОНИШТАВА СЕ  јавни позив за суфинансирање пројеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години (у даљем тексту: Јавни позив), који је расписао Начелник Општинске Управе општине Бујановац дана 21.02.2020. године, из разлога што је Председница Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2020. години, дала неопозиву оставку са места Председнице горе наведене комисије.

РЕШЕЊЕ О ПОНИШ. – VENDIMI MBI ANULIM.

РЕШЕЊЕ – VENDIMI

 

Last modified: 01/07/2020

Comments are closed.