Српски|Shqip|

КОНКУРС за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2020. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа

25/08/2020

Служба Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа (у даљем тексту: Служба Координационог тела), дана 25.08.2020. године расписује КОНКУРС за доделу средстава за субвенције привредним субјектима у приватном власништву у 2020. години у општинама Прешево, Бујановац и Медвеђа.

Конкурс спроводи Служба Координационог тела за доделу средстава у укупном износу од 30.000.000,00 динара, и то за општину Прешево у износу 11.550.000,00 динара, за општину Бујановац у износу 12.450.000,00 динара и за општину Медвеђа у износу 6.000.000,00 динара.

Циљ конкурса је финансирање опреме/машина за привредне субјекте који испуњавају услове овог конкурса.

Служба Координационог тела ће суфинансирати до 70% (нето) трошкова (без ПДВ) набавке за меру I и меру II из тачке 1.3 Програма  за  микро и мала привредна друштва и за предузетнике.

Трошкови не укључују порез на додату вредност, чије је плаћање искључива обавеза подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава на конкурс је 25.09.2020. године.

Документације:

Konkurs za subvencije 2020.

Program 2020.

Кriterijumi mala privredna društva

Кriterijumi preduzetnici

Образац 1A – пријава предлога пројекта за меру 1

Образац 1Б – пријава предлога пројекта за меру 2

Образац 2 – Изјава о сагласности са условима позива

Образац 3 – Образац трошкова

Приручник subvencije 2020

Last modified: 25/08/2020

Comments are closed.