Српски|Shqip|

Документи

ЈАВНИ ОГЛАС о давању у закуп површина јавне намене … 462-1-2024

Plan i Program uklanjanja objekata za I kvartal 2024 (od 01.01. do 31.03.2024 god.)

=========================================================

Решења за објављивање у предметима бр. 08-465-43,48,72,74,75-2022

Решења бр.08-465-63-2022 од 22.02.2024., бр. 08-465-73-2022 од 27.02.2024., и бр.08-465-68-2022 од 27.02.2024.

П Р А В И Л Н И К 2024

=====================================================================================================================

Resenje o produzenju mandata privremenog organa u JP Komunalac Bujanovac – Aktvendim mbi vazhdimin e mandatit te organit te perkohshem ne NP Komunalia Bujanoc

 

 

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika Opsinska Uprava Bujanovac 2023

=========================================

 

Urbanizam

 

 

====================================================================

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta april 2023

Spisak – Lista

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene gradjevinske delatnosti i zaštita životne sredine u skladu sa članom 63.

Javna Prezentacija Bejtula Ahmeti

Urbanisticki projekat

=====================================================================================================

људски ресурси

1.Pravilnik

2.Izvestaj o ocenjivanju

3.Izvestaj o vanrednom ocenjivanju

4.Izvestaj o prevremenom ocenjivanju

================================================

 

записник са седнице и одлука о избору управника

Образац пријаве за ажурирање података …

образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

потврда

списак потребне документације

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Comments are closed.