Српски|Shqip|

Obaveštenje za poljoprivrednih proizvođača opštine Bujanovac

13/10/2021

Poljoprivredna služba  opštine Bujanovac, obaveštava poljoprivredne proizvođače  posebno one poljoprivrednike koji su zainteresovani za gajenje duvana da se prijave za registraciju sa površinom i brojem katastarske parcele u  poljoprivrednoj službi opštinske uprave opštine Bujanovac, Kancelarija  broj 308.

Obaveštavamo vas da Agrarna komora poljoprivrednih proizvođača Srbije i opština Bujanovac , postigli  su dogovor da pomognu  poljoprivrednicima da počnu ponovo da se bave proizvodnjom duvana. Dogovoreno je da se urade kvalitetne pripreme za narednu odnosno 2022 godinu kako bi se uradilo sve što je potrebno kako po Zakonu tako  i u agroekonomskom roku da bi ta proizvodnja bila uspešna.

Agrarna komora  i Agenciji za dobijanje dozvole za zasnivanje proizvodnje duvana od nas traže spisak potencialnih proizvođača kao i površine sa katastarskim brojevima parcela na kojima bi se sadio duvan kao i naseljena mesta gde bi se duvan proizvodio.

Možemo sa sigurnošću reći da bi Agencija za duvan vrlo rado izdala  sve potrebne dozvole  da se ponovo pokrene proizvodnja  u opštini Bujanovac gde se tradicionalno proizvodio najkvalitetni duvan u regionu, obezbeđeno je i firma koja bi napravila ugovore sa proizvođacima i koja bi garantovala siguran plasman cele proizvodnje po tržižnim uslovima na zadovoljstvo obe strane.

Pa is tih razloga, Poljoprivredna služba poziva sve potencialne proizvođače da se jave za registraciju  u kancelariji br.308 ili  putem popunjenog obrasca preko internet stranice www.bujanovac.rs  i poslati na imejl adresi : poljoprivreda@bujanovac.rs

obrazac-formulari

Last modified: 13/10/2021

Comments are closed.