Српски|Shqip|

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ ПОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

12/03/2024

На основу Уговора о донацији за реализацију пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“(у даљем тексту: пројекат), број UNOPS-SHAI-2022-Grant-003, од 06.04.2022. године између Општине Бујановац и УНОПС  (у даљем тексту: Уговор о донацији), Одлуке о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности  грађана који се финансирају из буџета Општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац, број 7/2015 од 06.05.2015.године) и документа „Критеријуми за избор корисника средстава намењених за решавање стамбених потреба кроз доделу помоћи при куповини индивидуалних стамбених јединица и пружање подршке кроз спровођење мера активне инклузије и поступак и начин рада Комисије за избор корисника у оквиру пројекта „Побољшање услова живота привремено расељених Рома и других маргинализованих група у Бујановцу кроз социјално становање и мере активне инклузије“ („Сл. гласник општине Бујановац“ бр. 04/23) као и Решења формирању пројектног тима бр. 01/22 од 16.септембра 2022. године, Комисија дана 12.03.2024.године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА КРОЗ ПОДЕЛУ ПОМОЋИ ПРИ КУПОВИНИ ИНДИВИДУАЛНИХ СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА АКТИВНЕ ИНКЛУЗИЈЕ

Јавни позив за избор корисника за сеоска домаћинства_за усвајање NAA

Last modified: 12/03/2024

Comments are closed.