Српски|Shqip|

Расписани избори за Месне Заједнице

17/10/2022

Председник Скупштине општине донео је данас Одлуку о расписивању избора за чланове савета месних заједница, који су заказани за 4. децембар 2022. године. Избори ће бити одржани у свим месним заједницама истог дана, односно 4. децембра 2022. године, а грађани ће имати могућност да гласају од 07 до 20 часова. Изборе за чланове Савета месних заједница спроводиће Изборна комисија, коју именује Скупштина општине, док ће притужбе на процедуру или несметано одвијање изборног процеса разматрати Изборна комисија другог степена. За председника Изборне комисије изабран је Фејзи Бећири, док је за секретара Комисије изабран Фадил Алити. За председника другостепене изборне комисије изабран је Рефик Шемседини, док је за секретара комисије изабран Агим Рашити. Рок за предузимање изборних радњи почиње 20. октобра 2022. године. Упутство за спровођење и организацију избора одобрава Изборна комисија, која ће именовати бирачка већа за сваку Месну заједницу.

Служба Скупштине општине

Zgjedhjet per Bashkesi Lokale – Izbori za Mesne Zajednice 2022

Last modified: 17/10/2022

Comments are closed.