Српски|Shqip|

Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

04/04/2019

На основу члана 15,17,18 и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члан 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл.гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), члана 4. и 18.ст.3 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/16 и 8/17), члана 36. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“ бр. 24/08) и Одлуке о буџету општине Бујановац за 2019. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 20/18“), од дана 25.12.2018.године, Начелник Општинске управе Бујановац, расписује:

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

I. 

Предмет конкурса

Предмет конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја на територији општине Бујановац у 2019. години, који су значајни за остваривање јавног интереса који је дефинисан чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија је реализација до 31.12.2019.године.

Учесници конкурса који су добили средства, извештај о реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, у форми наративног и финансијског извештаја, а у складу са законом и закљученим уговором.

KONKURS ZA INFORMISANJE 2019 – KONKURSI PËR INFORMIM 2019

Obrazac 1 Formulari 1- Prijava Paraqitja

Budzet-projekta-Buxheti-i-projektit-1 (5)

 

Last modified: 04/04/2019

Comments are closed.