Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бујановац за 2023. годину

31/10/2023

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22), Уговора о суфинансирању програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводи општина Бујановац, члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“, Јавног позива за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Бујановац и Одлуке општине Бујановац о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова  број 02-30/23-03 од 26.10.2023 објављује се ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бујановац за 2023. годину.

Javni poziv za gradane za energetsko efikasnost

Prilog Shtojca 1 EKSTRAKTI PËR APLIKIM

SHTOJCA 2 DOKUMENTACIONI TEKNIK

Last modified: 31/10/2023

Comments are closed.